#wordswithqueens

577,669 posts

Loading...
Loading...
വല്ലപ്പോഴും വന്ന് പോകുന്ന അതിഥികൾ ആവാം നമുക്ക്, ആ നേരങ്ങളിൽ പ്രണയികാം ചിലപ്പോൾ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാവാം അത്, പിന്നെ വീണ്ടും അനന്തമായ ആ ഒരു വിടവിലേക് നമുക്ക് നമ്മളെ തള്ളിയിടാം.. ഓർമ്മകൾ ഇല്ലാത്ത നമ്മളാവാം ആ ഒരു കാലത്തിൽ. Pic @yaami____ instapoet #poetsofig #poetsofinstagram #writer #writers #writersofig #writersofinstagram #wordporn #poetryisnotdead #doortooursouls #instapoemn #inkkandquill #spilledink #wordgasm #writers_den_ #livebywords #artlixerpoetry #thesadlines #runawaywriters #oltmblog #wordswithkings #wordswithqueens #untwineme #malayalam #kerala
#227 . -------------------------------------- ◆ Gulon (Roses) ◆ - Main gul hu, Mera chama tu, Main mehek hu, Meri Chehek tu..!! . -~©Mushaaiir -------------------------------------------- #wordporn #wordswithqueens #poemoftheday #instapoem #poetrycommunity #instapoet #writings -------------------------------------------- . #Mushaaiir
My fingers play, resting between memories, reading a story grown though dreams of rain, they taste the parched soil, the hot sun, death and decay, they taste the nutrients reinvested washed down deep where hungry roots seek hope, when winter finally reaches down in sheets , in floods and spring seeds the earth in shades of green. . #jandrasean #spiritofpoetry #prose #poetsofinstagram #dreamer #thoughts #storyteller #qotd #poet #writersofinstagram #australianpoetry #photography #bymepoetry #wanderer #wordswithqueens #gypsy #its_wow #its_gram
Relationships do end. But that spark within two bodies and that bond crafted within two hearts can never be destroyed. Neither the time nor the distance can keep two souls away from being together. Maybe the fate doesn't realise how much the god wants them together. So he tries to keep them parted. But whatever it is.. they are the destined wedded couples in the name of god. The true love match is made in heaven aldready. Its that the fate plays an evil role. So dont worry baby. We are God's favourite.❤ #poem #poetry #writings #writers #wallofwritings #criesofpen #writersblog #writerscommunity #wordgasam #art #quotes #adobeofpoets #thoughts #love #madewords #bymepoetry #untwineme #poetryporn #spilledink #micropoetry #wordswithqueens #wordswithkings #madepoetry #poetryislife #poetryisnotdead #poetryporn #@_sugarsparkles #poetrycommunity #brokenheart .
Loved this one❤️ Mention us in your story. N DM us your quote, or send it in the link . . .. . ✔Penned By - @aditya_rajak98 ✨ ❤❤❤❤❤❤ ✔Featured By - @pearl_phrasing ✨ ❤❤❤❤❤❤ ✔Follow - @pearl_phrasing ✨ ❤❤❤❤❤❤ ♥ 💞💞 📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝 👉SUBMIT your writings👈 📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝 💞💞 ♥ 💜💜💜💜💜💜 @pearl_phrasing ✨ 💜💜💜💜💜💜 💞💞 💜💜💜💜💜💜 ✔Follow - @pearl_phrasing ✨ 💜💜💜💜💜💜 💞💞 📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝 .. #wordswithkings #wordswithqueens #illogicalpoemworld #runawaywriters #wordgasm #wordhour #poetryartistsunite #artistsaddress #poetrytribe #pennedbykings #poetryhive #2elizabeth #paperandpassion #galazyofwriters #poetryfamily #artistz_werdz #PoetsCavern #thewordhunter #herheartpoetry #heartfelt #writers_den_ #poet #artlixirfresh #writerscommunity #blog #poetry #poetryisnotdead #feelings #relateablequotes #wordsofwisdom
💫ᴡᴇ ᴜsᴇᴅ ᴛᴏ ᴛᴀʟᴋ ᴇᴠᴇʀʏ sɪɴɢʟᴇ ᴅᴀʏ ᴛᴏ ᴀ ғᴇᴡ ᴅᴀʏs ᴀ ғᴇᴡ ᴍᴏɴᴛʜs ᴀɴᴅ ɴᴏɴᴇ ᴀᴛ ᴀʟʟ💫 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 #hatedistance #rose #quotes #love #lovequotes #lovehim #misshim #needhim #mood #sadlovequotes #sad #aesthetic #tumblr #newaccount #newpost #notokay #hatethisfeeling #her #him #statements #words #wordswithqueens #quotesforhim
🍁You can cry an ocean of tears wanting them back, and then one day the tears feel different. You cry, but you feel lighter than you have in ages.🍁 * * * * * * #quotesdaily #quotesaboutlife #quotes #prose #freeverse #freeversepoetry #writer #writersofig #writerscommunity #poem #poems #poetry #poetsofinstagram #poetrycommunity #poemsofinstagram #poetryofinstagram #wordporn #instapoet #liannahjameson #wordswithqueens #igwriters #igwrites #igpoets #igpoet #igpoems #igpoem
I was lucky enough to be with you and stupid enough to think I could live without you
You are the horizon at the end of the sea I walk barefoot toward you to submerge my existence in your vastness They say you don't exist but hey! i see you i love you and i am going to pursue you i ask the ocean to wipe off the trail of my footprints behind me because i don't want to be found when i have reached you i can taste my love in the wind volumised. scintillating. calm I can taste your response in the sea cold. salty. indifferent Yet i go berserk at the sight of you i need to put an end to my misery i demand clarity and closure so i keep walking They say i'll drown i say i'll live beyond and i still walk toward the unknown i still love the same unaware soul -wordrush ---------------------------------------------- Follow @wordrush for more such content. ---------------------------------------------- *Keep writing and keep smiling 😊 ❤️* ---------------------------------------------- #wordrush #wordrushpoetry #womenwhowrite #wordporn #words #writingsociety #writerslife #writergram #writersblock #writerscorner #writersofindia #poemsdaily #prosepoetry #poemsociety #loveforwriting #poetrycommunity #poetscorner #creativewriting #spilledinkpoetry #globalpoetcult #poet #worldofpoets #instaquotes #quoteoftheday #wordswithqueens #bymepoetryasia #omypoetry #lovequotes #askmepoetry #heartofpoets
• In risking that you've said too much, you say nothing at all. • Why? • [Déjà vu] • Sometimes, I randomly message late-night thoughts to my friends. ...and sometimes, they reply. You might be surprised what happens when you skip the small talk and get straight to the point. • 📷: Inspired by @lily.1424 , I took a picture of my eyeball. She is much more talented than "eye" 💜 [SEE what EYE did there?] • • • • • #poetry #ellieoriginal #poem #spilledink #wordsmith #classic #iamloved #selflove #qotd #lifequotes @words_with_queens #wordswithqueens #instapic @words_with_kings #thoughts #herheartpoetry #artlixirpoetry #blueeyes #poets #writersofig #eye #pondering #writerscommunity #poetrycommunity #nashville #psychedelic #symphony #poeticjustice #tumblrpoetry #doortooursouls #untwineme @untwine.usa #typewritten
Double tap if you agree ❤ - Kindly hit the follow button @motivation.annie to join the community of positive achievers - Your character is equal to your destiny - - Liked this? Please leave a comment Tag a friend ❤ Share with someone - - - - - - - - - - - - - #anniespeaks #annieihekuna #poetry #writersofinstagram #wordsofwisdom #poetrycommunity #words #wordporn #poetsofinstagram #love #writersofig #quoteoftheday #quotes #writer #quote #thoughts #poetsofig #poet #spilledink #writing #wordstoliveby #wordswag #life #inspiration #poetryisnotdead #igwriters #wordswithqueens #writingcommunity #writersofindia #inspirationalquotes
On the understanding of heart, And the questioning of our brains. Translation - don't question the answers of heart, don't seek answers of the questions of heart, Heart is a weird creature, cannot be fathomable by brain, Close your eyes and look out, you will get everything. . . . . . #poetsofinstagram #writersofinstagram #poetrycommunity #writingcommunity #prose #madewords #quotesofinstagram #writers #wordporn #igpoets #bymepoetry #untwineme #writerscommunity #poemsofinstagram #omypoetry #micropoetry #writersnetwork #lovepoems #literaturequotes #poetryporn #spilledink #wordswithqueens #wordswithkings . #instaquote
At times when you’re alone and you feel you miss that person who hurt you When you dwell on the memories you once had Remember you’re not missing that person, but rather the person you thought they were 🥀
Never settle and always, always know your worth ❤️
Don’t try to control situations because you can’t trust someone. Let them do what they want, and their actions in those situations will show their true colours. If a person loves you they wouldn’t want to do anything to risk worth losing you, if they do, then they weren’t worth it anyway.
'Mask' Thank you for liking my poem and I hope your week is going great so far💙 . . . . . . . 📷:Pinterest . . . . 'Lonely & Alone' . . . . . . . 📷:flowsofly . . . . . . #quote #lifequotes #quotestags #instaquote #quoteoftheday #quotestagram #poets #deadpoetssociety #sad #writing #quotesdaily #quotesgram #quotesofinstagram #daily #feelings #true #wisewords #wordswithqueens #bookstagram #words #poetrycommunity #love #poem #poetry #citation #story #sadquotes #wordpornoftheday #poemsporn #lovepoem
next page →